OLOLUFE MI.

Bewaji

Ajibewa

Adunmaradan

Ololufe Emi nikan soso

Eleyin ju ege orekelewa

Okan soso araba

Emi ni tire, iwo ni temi

Toju mi si ori Okan aya re

Ki mo wi so pe Okan mi wa lowo Ololufe kan soso, iyawo mi aduke.

Labalaba lomo ti mo fe, ki o si wun ko fi mi sile lo.

Sugbon ti eleduwa oba okanlawon oorun ba se ipade wa ki okun aye da wa si ona arawa

A ma wunmi aduke mi ki o wa joko si Okan aya mi ki o si So di île apadasi re.
Emi ni tire ni toto
Ife a lai ni awulumola

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s